“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มสธ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit Of The Games ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 122 สถาบัน ใน 35 ชนิดกีฬา และสาธิต 4 ชนิดกีฬา ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. มสธ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี […]