นอกรั้ว มสธ. เดือนเมษายน 2566

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติม 080 070 2999 (พัชรีนาถ) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกวดคลิปวิดีโอ TIK TOK รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หยุดค้าคน” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสาร ระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. (นวัตกรรมบริการและการสื่อสาร ระหว่างวัฒนธรรม) M.A. (Service Innovation and Intercultural Communication) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 21 เมษายน […]