มสธ. มอบปฏิทินเก่าที่เปิดรับบริจาคเพื่อการผลิตสื่อแก่คนตาบอด ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์ส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้ในปีถัดไป

การจัดกิจกรรม “มสธ. พร้อมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว”  ซึ่งขับเคลื่อนโดยสถานวิเทศสัมพันธ์ เป็นการนำปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่ากลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้เสียเปล่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคปฏิทินในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มสธ. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนหนังสือ”สุขง่าย ๆ แค่ปลายจมูก” (แบบอักษรเบรลล์) และ “นิทานอีสป 2 ภาษา” อย่างเรื่องกระต่ายกับเต่า (แบบอักษรเบรลล์) เพื่อแจกจ่ายหนังสือดังกล่าวให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่เข้าร่วมโครงการหลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนจัดซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ (หนังสือเรียนและนิยาย) ให้ผู้บกพร่องทางการเห็นซึ่งสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ Line ID ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (Line ID : 081-3764895)

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

10-december-rama7
ปี 67 ที่ มสธ
มสธ. จับมือ เจียไต๋ “เปลี่ยนของเสียภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”