13 -15 มิ.ย. 67 คณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ร่วมการประชุม ICET ระดับนานาชาติ ณ ประเทศโปรตุเกส

ICET เป็น องค์กรหรือสมาคมนานาชาติของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ตัดสินใจในด้านการศึกษา รัฐบาล และผู้นำทางธุรกิจที่มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วโลก ICET ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1953 โดยความร่วมมือของชุมชนการศึกษาทั่วโลกเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับพลเมืองของตน นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ภาควิชาและสถาบันการศึกษา ตลอดจนสมาชิกรัฐบาล ผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้นำทางธุรกิจที่สนใจในการพัฒนาการศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วม ICET และแบ่งปันความคิด การวิจัย และประสบการณ์กับมืออาชีพจากทั่วโลก

การประชุม ICET ครั้งที่ 65 ในปี 2024 จัดขึ้นที่เมือง บรากา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2024 โดยมหาวิทยาลัยมินโฮเป็นเจ้าภาพ ธีมงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่วิชาชีพครูและการศึกษาในช่วงเวลาที่ปัญหาการขาดแคลนครูทั่วโลกถูกขยายในหลายบริบท ในปีนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 120 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สวีเดน ฝรั่งเศส นอร์เวย์ แอฟริกา กาน่า บราซิล ญี่ปุ่น และประเทศไทย อาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการประชุม 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เก็จกนก เอื้อวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อารีรักษ์ มีแจ้ง และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ได้นำเสนอเอกสารวิจัยเรื่อง “การสำรวจความรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในสภาพแวดล้อมการศึกษาออนไลน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย” ซึ่งเขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวรและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณประภา สุขสวัสดิ์ สมาชิกจากคณะทำงาน MOU สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. พวกเขายังได้ส่งเอกสารวิจัยดังกล่าวเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษซึ่งจะประกาศผลในภายหลัง นอกจากนี้ ดร. ศิตา ยังได้รับเลือกให้เป็น Chairperson ใน  Parallel sessions อีกด้วย

ภาพและข่าว​ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (2)
บาส1
E5621E78-A091-4C04-BA52-438319E0F745