มสธ.บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 6-7 มิ.ย. 67 ประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และ 3 ในการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 ที่ สวิตเซอร์แลนด์

มสธ. เข้าร่วมการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 ณ สมาพันธรัฐสวิ

ในวันที่ 2 และ 3 ของการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 นครเจนีวา ณ สมาพันธรัฐสวิส 
(6-7 มิถุนายน 2567) คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 ภายใต้หัวข้อ “การเป็นผู้นำอย่างมีจริยธรรมในยุคปัญญาประดิษฐ์: การคิดใหม่เกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา” (Ethical Leadership in the Age of AI: Rethinking Futures of Education) จัดโดยสมาคม International Council for Open and Distance Education (ICDE) และ Globethics

การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการศึกษาระดับสูงซึ่งมุ่งเน้นไปที่กรอบด้านจริยธรรมและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการรวบรวมผู้นำด้านการศึกษา นักนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมหารือถึงโอกาสและความท้าทายในการบูรณาการเทคโนโลยี AI เข้ากับการศึกษา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายกลุ่ม และการอภิปรายเชิงปฏิบัติการแบบคู่ขนาน โดยหนึ่งในหัวข้อหลักคือ “กรอบด้านจริยธรรมสำหรับ AI ในการศึกษา” เพื่อหารือถึงประเด็นจริยธรรมและ
แนวทางการใช้ AI ในบริบทการศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบและมุ่งสู่ประโยชน์ของมนุษย์ นอกจากนี้
ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอภิปรายที่ยึดหลักคุณค่าในการนำ AI มาใช้กับอนาคตของภาคการศึกษา โดยต้องคำนึงถึงมุมมองที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้

นอกจากนี้ มสธ. ได้มีโอกาสร่วมประชุมหารือกับเลขาธิการใหญ่ของ ICDE เพื่อเตรียมจัด Panel Session
และเชิญมหาวิทยาลัยที่ร่วมใน ICDE GAC ASIA เข้าประชุม Working Group Meeting ในการประชุมนานาชาติ The 2nd International Conference of Digital Business, Society & Economy (ICDBSE 2024) ภายใต้หัวข้อ “Innovation and Technology Towards Sustainability and Lifelong Learning” ซึ่งการประชุมนี้ มสธ. ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติร่วมกับ Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) ประเทศมาเลเซีย และได้รับเกียรติจาก The Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) และ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) รวมถึง International Council for Open and Distance Education (ICDE) และ Asian Association of Open Universities (AAOU) ซึ่งเป็นสมาคมชั้นนำด้านการศึกษาในระบบเปิดและการศึกษาทางไกล ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมและเข้าร่วมการอภิปราย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ในวันสุดท้ายของการประชุม ICDE Leadership Summit 2024 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีโอกาสไปดูงานอย่างไม่เป็นทางการที่มหาวิทยาลัยเจนีวา (University of Geneva) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเจนีวา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2102 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ QS World University Rankings และ The Times Higher Education World University Ranking (THE)

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

yuyyt
News-cover-1
001-2