อธิการบดีนำคณะ มสธ. เข้าคารวะจุฬาราชมนตรี

วันที่ 29 พ.ค.67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์เข้าพบและคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอรุณ บุญชม) โดยมีนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรองอาคารสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้คณะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านจุฬาราชมนตรี ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยถึงเรื่องโอกาสในการร่วมกันพัฒนาการเรียนการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน ซึ่งท่านจุฬาราชมนตรีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

H-AAOU-35-1
oiuu001
07.02