นอกรั้ว มสธ. เดือนพฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

DON BOSCO MINI MARATHON

เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ 

“คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร”

ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท

สมัครวันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สอบถาม คุณกฤติญา สำอางกิจ โทร. 099 092 6361

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567

โดย : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ : วริศรา ไข่ลือนาม (เปิ้ล) : 0 244 020-4 ต่อ 301, 061 954 6282

โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย)

ด้วยหลัก ๑๐ อ (Thailand 10 for Health) ปี ๒๕๖๗

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก

Prime Minister Roads Safety Award

และการประกวดผลงานทางวิชาการ

ส่งผลงานถึง 15 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เกียรติภูมิ กุลเลียบ

โทร. 084-658-1002, 081-544-0206

ETDA เปิดโจทย์แข่งขัน

EDC Pitching ปีที่ 2 

ภายใต้แนวคิด

“Digital Wellness Lifestyle”

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

เงินรางวัลกว่า

150,000 บาท

VRU Wind Symphony Charity Concert 2024

คอนเสิร์ตการกุศล เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนะรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการ AUN-TEPL ครั้งที่4

AI For Personalised Learning

จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

กอช. จัดประกวด MV แล้วโพสต์ลง TikTok 

เงินรางวัลรวม

450,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง

31 พฤษภาคม 2567

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ก.ย
Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ส.ค