สทศ.ไว้วางใจ มสธ. ให้เป็นหนึ่งในศูนย์ตรวจข้อสอบ O-NET เป็นปีที่8 ติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์ตรวจข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน หลังได้เริ่มเป็นหนึ่งในศูนย์ตรวจข้อสอบของ สทศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา ซึ่งตลอดทุกครั้ง การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สำหรับการเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบครั้งนี้ มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา มีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดย ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร สทศ. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

stou-mou-2566
434152579_7314248582000592_2171748811883955922_n
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)