คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่นพบผู้บริหารและเยี่ยมชม มสธ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Iwanaga Masaya อธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น (The Open University of Japan) และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย Mr. Uchida Takeshi เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการศึกษาทางไกล เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ข่าวและภาพ : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

3
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
434152579_7314248582000592_2171748811883955922_n