มสธ.ร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี 2567

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดกิจกรรมเพื่อร่วมทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา ณ บริเวณภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป การประกอบพิธีทางธรรม และพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชารอบหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

ภาพ : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
สำเนาของ-สำเนาของ-ความคืบหน้า-1040-×-1040-px