มสธ.ร่วมผนึกกำลังเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เสริมสร้างความตระหนักภาคการเกษตร ร่วมสร้างความยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบและเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างในการตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้ทางการเกษตรของชุมชน“ ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี มีผู้ประกอบอาชีพภาคการเกษตรจาก 3 อำเภอ เข้าอบรม 70 คน

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ มสธ. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ได้นำคณะ มสธ.เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะเป็นหน่วยงานผู้ร่วมจัดโครงการ และทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมมีการบรรยายที่เป็นประโยชน์ อาทิ นวัตกรรมการจัดการขยะทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อน BCG Model สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และการอภิปราย เรื่อง การจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบและเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ui001
รับน้อง-ฉลองพี่-2
Blue Ocean Themed Wide Presentation