คำแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีการกล่าวพาดพิงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านทางสื่อ

๑. กรณีปัญหาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีเกือบ 7 ปีไม่คืบหน้า

๒. การกลั่นแกล้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้มีความมัวหมอง

๓. การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนจำนวนกว่า 5,500 ล้านบาท

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
17.03
Blue Ocean Themed Wide Presentation