มสธ.จับมือ ม.เกษตร ให้ความรู้ชุมชน สร้างพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนในเมืองนนทบุรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกและสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด “โครงการศูนย์วิจัยชุมชนทางด้านเกษตรในเมืองอย่างยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี” โดยพิธีเปิดมีขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สวนเกษตรลัดดาวัลย์ มี ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี โครงการมีการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องการออกแบบพื้นที่เกษตรในเมือง และการปลูกผักสลัด ให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๐ คน ในส่วนของ มสธ. มี ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผอ.สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ. และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. เป็นผู้นำโครงการ

ภาพและข่าว : สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

012-10
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation