กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศธ. หารือความร่วมมือกับ มสธ. ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ การเทียบโอนและระบบคลังหน่วยกิต

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 ที่ห้องพระสุเรนทราธิบดี กระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดย ผศ.ดร. พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร. กมล รอดคลัาย ประธานคณะทำงาน และ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองประธานคณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกัน ในการพัฒนางานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ การเชื่อมโยงเเละสอบเทียบผลการเรียน การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ร่วมถึงการอบรมพัฒนาบุคลากร และอื่นๆที่สามารถสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันได้

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
TCAS
ปี 67 ที่ มสธ