มสธ.บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 9 ม.ค. 67 ลงนามความร่วมมือฯ กับ มหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือออนไลน์กับมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง (Guangdong Open University: GDOU) โดยมีผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. และ Prof. Dr. Liu Wenqing อธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง เป็นผู้ลงนาม และมีผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมให้เกียรติเป็นพยานในพิธี  ณ ห้องสตูดิโอ 1 ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้งก่อตั้งในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. 2521 ทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างให้ความสำคัญกับการศึกษาทางไกล ความยืดหยุ่นของกลไกการให้บริการการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมและระบบดิจิทัล การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมด้วย

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover พ.ย
Blue Ocean Themed Wide Presentation
News-cover