มสธ. ร่วมประกาศเจตจำนงในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี66

คณะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี2566 ซึ่งรัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น และภาคีเครือข่ายภาคสังคม ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในโอกาสนี้ได้ร่วมประกาศเจตจำนงร่วมกับผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ กว่า 3,000 คน เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทำ ไม่ทน และไม่เฉย ต่อการทุจริต อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
29.01
H-AAOU-35-1