มสธ. บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 12 ต.ค. 66 ร่วมประชุม Cooperation and Exchange Forum of Lancang-Mekong Open Education 2023 ที่ประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยเปิดยูนนานเป็นเจ้าภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม The Sixth Kunming Forum on Education Cooperation in South Asia and Southeast Asia – The Cooperation and Exchange Forum of Lancang-Mekong Open Education ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดยูนนานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม The Sixth Kunming Forum on Education Cooperation in South Asia and Southeast Asia – The Cooperation and Exchange Forum of Lancang-Mekong Open Education ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดยูนนานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา ได้ร่วมเวทีอภิปรายในเรื่อง “New Mechanism of Lancang-Mekong Education Cooperation” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้บรรยายหัวข้อ Digital Transformation of Sukhothai Thammathirat Open University

ที่ประชุมดังกล่าวได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษาแบบเปิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้ลงนามความร่วมมือกัน โดยมีสถาบันที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเปิดยูนนาน มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี IIC มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติมัลดีฟส์ และมหาวิทยาลัยเปิดบังคลาเทศ

มหาวิทยาลัยเปิดยูนนานได้จัดให้มีการเยี่ยมวิทยาเขตเฉิงก้ง และจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถาบันต่าง ๆ อีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดยูนนานตกลงกันในเบื้องต้นที่จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันภายใต้การลงนามความร่วมมือในงานประชุมนี้

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover
2567-ยกเลิก
News cover พ.ย