นิเทศศาสตร์ มสธ. ร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับเขตสุขภาพทั่วประเทศ จัดกิจกรรมตามโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ณ สนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ


ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ร่วมสนับสนุนโครงการ

โครงการดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศกว่า 300,000 คน ทั้งนี้ ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมให้การสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13
รับสมัคร
News cover เม.ย.-พ.ค