นิเทศคืนรัง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดงาน “นิเทศคืนรัง”

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์

2) เพื่อแสดงความระลึกถึงที่มีต่อคณาจารย์ หลักสูตร สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยด้วย

งานนี้มี รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดงาน มีผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กว่า 200 คน

กิจกรรมไหว้ครู
คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มี ดร.สรชัด สุจิตต์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานจัดงาน และจัดขึ้นที่หอประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มสธ. ภายในงานยังมีกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมอื่น ๆ ที่แสดงถึงความรักสามัคคีของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งมีการออกร้านอาหารเป็นจำนวนมาก

*สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ www.stou.ac.th/link/xb9p

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ก.ย
NPO-Payment-WebBaner-1024x400px