นิเทศศาสตร์ มสธ. นำนักศึกษาปริญญาเอก ดูงานเทศบาลนครปากเกร็ด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นำคณะผู้บริหารมาให้การต้อนรับ

หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

คณะผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด
นักศึกษา มสธ.

โดยนำนักศึกษาปริญญาเอกไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสื่อสารในการให้บริการประชาชน และนวัตกรรมการสื่อสารในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ด มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมการสื่อสาร โดยมี ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในฐานะประธานชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 18 คน

บรรยายเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารในการให้บริการประชาชน และนวัตกรรมการสื่อสารในการรับเรื่องราวร้องทุกข์

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นำคณะผู้บริหารมาให้การต้อนรับ และนำการบรรยายด้วยตัวเอง ซึ่งทีมวิทยากรบรรยายล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในด้านนี้

คณะนักศึกษาปริญญาเอก มสธ. เยี่ยมชมเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ข่าว/ภาพ : สาขาวิชานิเทศสาตร์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

7-67
2567-ยกเลิก
คำชี้แจง-เงินลงทุน