มสธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

มสธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้​ (23​ ต.ค.​ 66) เวลา 07.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนณรงค์ เทียนสว่าง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ นำคณะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

และในโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกหนึ่งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

5-67
News cover (4)
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)