สาขาวิชาพยาบาล​ศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า และให้ความรู้ด้านการพยาบาล เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ

สาขาวิชาพยาบาล​ศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า และให้ความรู้ด้านการพยาบาล ดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดงาน

เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติโดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ (สมเด็จย่า) ซึ่งตรงกับวันที่​ 21​ ตุลาคม​ ของทุกปี​ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ (มสธ.)​ ได้จัด​กิจกรรม​เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงงานเอื้อประโยชน์แก่พสกนิกรไทยและประเทศชาติ​ โดยการเฉพาะการทรงงานด้านการพยาบาล​และการสาธารณสุข  ทั้งนี้กิจกรรมของสาขาฯ จัดขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารวิชาการของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกิจรรมร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ  รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นร่วมกับการใช้เครื่อง AED  และรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั่วไปทั้งสุขกายและสุขภาพจิต

ผศ.ดร. เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. นำกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จย่า

ผู้เข้าร่วมกิจรรม ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จย่า

ผู้มาร่วมงานรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั่วไปทั้งสุขกายและสุขภาพจิต

ผู้มาร่วมงานรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั่วไปทั้งสุขกายและสุขภาพจิต

ผู้ร่วมงานเข้ารับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นร่วมกับการใช้เครื่อง AED

ผู้ร่วมงานเข้ารับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นร่วมกับการใช้เครื่อง AED

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

3
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)