มสธ. มอบขยะอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัท Total Environmental Solutions (TES) เพื่อกำจัดให้ถูกวิธี

มสธ. มอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัท Total Environmental Solutions (TES) เพื่อกำจัดให้ถูกวิธี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยกองอาคารสถานที่ ส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 50 กิโลกรัม ให้กับบริษัท Total Environmental Solutions (TES) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เดินทางมารับมอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมการบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งเปิดรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความตระหนักในการลด ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว วันนี้มหาวิทยาลัยโดยสถานวิเทศสัมพันธ์ยังเปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆที่ใช้แล้วดังนี้ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่หน่วยงานที่สามารถสร้างประโยชน์ได้

  • ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้ในการพัฒนาดูแลศูนย์ฯต่อไป
  • กล่องเครื่องดื่มยูเอชที (กรุณาแกะออกให้เป็นแผ่นล้างทำความสะอาดตากให้แห้งก่อนบริจาค) เพื่อนำไปมอบให้แก่บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด เพื่อนำไปริไซเคิลให้ถูกวิธี
  • ยาเหลือใช้ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง (ยาทั่วไป เหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน / ยากลุ่มเรื้อรัง เหลืออายุอย่างน้อย 1 ปี งดรับยาน้ำที่เปิดใช้แล้วและยาที่ต้องแช่เย็นตลอดเวลา)
  • ถุงผ้าถุงกระดาษสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อใช้สำหรับให้ผู้ป่วยใช้ใส่ยารักษากลับบ้าน

สิ่งของทั้งหมดดังกล่าวบริจาคได้ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 66 ณ ที่ทำการสถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. อาคารวิชาการ1 ชั้น5 (อาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัย) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. โทร 0 2504 7173

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

อบรมเข้ม มหาบัณฑิต เกษตร รุ่น24
Blue Ocean Themed Wide Presentation
ปี 67 ที่ มสธ