มสธ. ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC จัดอบรมการพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอนแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนฯ

มสธ. ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC จัดอบรมการพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอนแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนฯ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC หรือศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอบรมหัวข้อ Tutorial Video Development หรือ การพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริการ 1 ชั้น 4 โดยมี ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรมกว่า 30 คน ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง มสธ.กับ SEAMOLEC ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ปี 67 ที่ มสธ
tyurrre001
ปี 67 ที่ มสธ