สาขาวิชาวิทย์เทคโน มสธ. จัดเต็มฝึกอบรมหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ถึงการขายได้จริง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 ภายใต้แนวคิดจากห้องเรียนสู่ห้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “คิดเป็น ทำได้ ขายจริง” โดยมีการจัดงานให้นักศึกษาในโครงการได้ลงตลาดจำหน่ายจริง  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธภายในงาน

บรรยาย “การตลาดแบบ Modern Trade and Online”
โดยอาจารย์เศรษฐพงศ์ คินทรักษ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติจริง ผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาในลักษณะ non degree ที่ไม่ได้เน้นการศึกษาที่ให้ปริญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมีความยืดหยุ่นปรับตัวสร้างศักยภาพการทำงานพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง ไปสู่ความรู้ใหม่บนฐานความรู้ทักษะต่างๆและสามารถตอบโจทย์การผลิต และธุรกิจตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของประเทศในยุคที่มีการแข่งขันสูงนี้ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธภายในงาน

โครงการดังกล่าว เหมาะกับผู้ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือผู้ที่ต้องการอาชีพเสริมเป็นการเรียนออนไลน์ผสมผสานกับการทำกิจกรรมเวิร์คช็อป ที่มสธ. เน้นทำจริงขายจริงซึ่งการอบรมทั้งหมดจะใช้ระยะเวลา 4 เดือนโดยรุ่นที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2566 มีนักศึกษาสมัครและเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน มีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งหลักสูตร รวมถึงผู้เรียนทุกท่านที่เข้าเรียนจะมีการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไป

บูธการทดลองตลาดและจำหน่ายจริง
บูธการทดลองตลาดและจำหน่ายจริง
Mini Concert
สุเทพ ทองเหลืองสุข และวรสาร สิงห์อานศรี บัณฑิต มสธ.
บูธการทดลองตลาดและจำหน่ายจริง

ภาพและข่าว : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

334055095_204069478958886_2770925426098452954_n
รับสมัคร
ปี 67 ที่ มสธ