อธิการบดี มสธ.รับหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมบริหารศูนย์การศึกษาแบบเปิดของ SEAMOLEC

อธิการบดี มสธ.รับหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมบริหารศูนย์การศึกษาแบบเปิดของ SEAMOLEC

รองศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์การศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO Regional Open Learning Centre: SEAMOLEC) ครั้งที่ 26 ในฐานะตัวแทนประเทศไทย และร่วมการหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “Empowering Education Digital Transformation through Open and Distance Learning” กับผู้แทนจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยระหว่างเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Universitas Terbuka ซึ่งมีความร่วมมือกับ มสธ. มาอย่างยาวนาน

รศ.ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์การศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO Regional Open Learning Centre: SEAMOLEC)

รศ.ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ศึกษาดูงาน ณ Universitas Terbuka

รศ.ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ศึกษาดูงาน ณ Universitas Terbuka

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

001-scaled
7-67
566000001606501-e1676654959550