ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้พิการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการประสบความสำเร็จในการเรียนทางไกล กับ มสธ.

เมื่อวานนี้ (14 ก.ย. 66) สำนักบริการการศึกษา มสธ. โดยศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการที่เป็นนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกล เพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ โดยมี รศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คนการจัดงานยังมีคุณวิกานดา ผิวกระด้าง นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย  บัณฑิต มสธ. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและความสำเร็จการศึกษา มสธ. ทั้งนี้การจัดงานมีการถ่ายทอดสัญญานผ่าน Facebook Fanpage ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ. เพื่อให้นักศึกษาคนอื่นๆ ได้ติดตามรับชมด้วย

รศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดงาน

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คุณวิกานดา ผิวกระด้าง นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย  บัณฑิต มสธ. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและความสำเร็จการศึกษา มสธ.

การจัดงานมีวัถตุประสงค์ให้ได้รับรู้ข้อมูลสนเทศจำเป็นเกี่ยวกับ การเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาพิการ รู้จักสื่อการศึกษาตลอดจนระบบบริการและสิทธิในการศึกษาต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีเพื่อนักศึกษาผู้พิการ และยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและเครือข่ายความสัมพันธ์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสื่อการศึกษาสำหรับผู้พิการต่อไป

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนักศึกษาผู้พิการกำลังศึกษาอยู่จำนวนกว่า 470 คน นับเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้พิการศึกษาอยู่มากที่สุดของประเทศ แต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาผู้พิการสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก ล่าสุดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563 – 2564 เมื่อวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 66 มีนักศึกษาผู้พิการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 45 คน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการที่เป็นนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกล เพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการที่เป็นนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกล เพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News-cover
iuu001