มสธ. ร่วมโครงการ TCAS on TOUR by K PLUS แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับน้อง ๆ นักเรียน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมโครงการ TCAS on TOUR by K PLUS ออกบูธแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมกับพูดคุยให้คำปรึกษากับน้อง ๆ นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

บรรยากาศภายในงาน TCAS on TOUR by K PLUS

โครงการ TCAS on TOUR by K PLUS นี้จัดขึ้นโดยบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมมุมวิชาการ การทบทวนเนื้อหาและแนวข้อสอบของแต่ละวิชา รวมทั้งสรุประบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS (Thai University Central Admission System) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยในงานได้จัดติววิชาคณิตศาสตร์ โดยครูซุปเค และวิชา TGAT โดยครูเกศ

ด้านมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด Open University ที่มีศักดิ์และสิทธิของปริญญา เป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกช่องทางหนึ่งที่มีศักยภาพรองรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัด ในรูปแบบการศึกษาทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ทำให้มีนักเรียนให้ความสนใจสอบถามในงานเป็นจำนวนมาก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News-cover-1
รับสมัคร
News cover ก.ย