นอกรั้ว มสธ. เดือนกันยายน 2566

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๗

เรื่อง “การปรับตัว”

ชิงเงินรางวัล

๕๐,๐๐๐ บาท

ส่งผลงานภายใน วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

สอบถาม ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๐๕

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท – เอก

ปีการศึกษา 2566

มีนาคม-ตุลาคม 2566

สอบถาม โทร. 0 2329 8301

DeeMoney จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น

หรือคลิปไวรัล ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที

ภายใต้หัวข้อ

“โอนเงินไปต่างประเทศกับ DeeMoney“

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กันยายน 2566

ชิงเงินรางวัล

50,000 บาท

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ปี 67 ที่ มสธ
02-ยินดี
ytt0021