STOU Chumphon RUN 2023 เฉลิมฉลองสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดชุมพร และ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี “โครงการ STOU Chumphon RUN 2023” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566

คณะผู้จัดโครงการ STOU Chumphon RUN 2023

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

การแข่งขันวิ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง นักศึกษา ศิษย์เก่า มสธ.จังหวัดชุมพร และเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมกับเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสครบ 45 ปีในวันที่ 5 กันยายน 2566

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร

2. มินิมาราธอน 10 กิโลมตร

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลบางลึก นักศึกษาและศิษย์เก่าโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ.และกระทรวงมหาดไทย กู้ภัยสายชล เทศบาลเมืองชุมพร โรงเรียนศรียาภัย และตำรวจภูธรเมืองชุมพร เป็นต้น

ผู้รับรางวัลในการแข่งขัน

สำหรับกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี ยังจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 11 กันยายน 2566 สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่นี่

ภาพ/ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร 

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
329965869_600306221562101_4429809882885673840_n
434152579_7314248582000592_2171748811883955922_n