กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และสาระบันเทิงลงเต็มพื้นที่อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกในโอกาส  วันสถาปนา มสธ.45 ปี “มสธ.กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

สถาปนา มสธ.ครบ 45 ปี “มสธ.กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เมื่อวานนี้ (1 ก.ย. 66)  พื้นที่ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้และสาระความบันเทิงแก่ผู้เข้าชมงานทุกกลุ่มวัย โดยภายในอาคารตรีศรบูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชาของ มสธ. สร้างความตระหนักรู้และอัตลักษณ์ มสธ. แก่น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายนอกอาคารนำเกร็ดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมตามภูมิภาคต่างๆหลายแห่งที่ ศวช.มสธ.ตั้งอยู่ รวมถึงงานฝีมือด้านศิลปะและหัตถกรรมทางวิชาชีพร่วมจัดแสดง ส่วนของสาระบันเทิง “ดนตรีในสวน” ครึกครื้น อบอุ่น การประกวดร้องเพลงของนักเรียน นักร้องหนุ่มจากเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีคว้าแชมป์ไปครองด้วยเพลง ร้องเพลงเพื่อแม่ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ทั้งทางวิชาการ เพื่อสังคม และร่วมเฉลิมฉลอง ยังร่วมกิจกรรมได้ถึงสัปดาห์หน้า

สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกจัดกิจกรรม Open House นำองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชามาบูรณาการทำให้น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิด Active Learning มีความตระหนักรู้ รับรู้ในอัตลักษณ์ของ มสธ.

ศวช.มสธ.อุดรธานีนำการทำตุงอีสาน มาลัยผ้าขาวม้า เขียนลายบ้านเชียง ร่วมจัดแสดง ในกิจกรรมดนตรีในสวน

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพ ร่วมแสดงในกิจกรรมดนตรีในสวน 45 ปี มสธ.กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การประกวดร้องเพลงของนักเรียนมัธยม กิจกรรมดนตรีในสวน 45 ปี มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอภิปรายทางวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ใช้กระดาษอย่างยั่งยืนด้วยการพับกระดาษโอริกามิ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการจัดเสวนาทางวิชาการออนไลน์ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ วิทยาการจัดการ มสธ. เรื่อง นวัตกรรมการศึกษากับบทบาทของท้องถิ่นยุคดิจิทัล : อุปสรรคและความท้าทาย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา กิจกรรมในโอกาส มสธ. ครบ 45 ปี ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยในอาคารตรีศร สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกจัดกิจกรรม Open House นำองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย อาทิ เกษตรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านแพทย์แผนไทย มาบูรณาการทำให้น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิด Active Learning มีความตระหนักรู้ รับรู้ในอัตลักษณ์ของ มสธ.จากการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรม Open House ของสถานอุทยานฯ ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้วันที่ 4 และ 5 กันยายนนี้ รวมถึงสำนักบรรณสารสนเทศที่จัดกิจกรรมเปิดบ้านบรรณสารฯ ณ ห้องสมุด มสธ. ที่ร่วมกิจกรรมได้วันที่ 4 – 8 กันยายน และบางกิจกรรมร่วมได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้

สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกจัดกิจกรรม Open House นำองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชามาบูรณาการทำให้น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิด Active Learning มีความตระหนักรู้ รับรู้ในอัตลักษณ์ของ มสธ.

ศวช.มสธ.อุดรธานีนำการทำตุงอีสาน มาลัยผ้าขาวม้า เขียนลายบ้านเชียง ร่วมจัดแสดง ในกิจกรรมดนตรีในสวน

การแสดงโปงลางจากวงโปงลางกรุงเทพ

นายภานุวิชญ์ พริ้งเพราะ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงจากเพลง ร้องเพลงเพื่อแม่ กิจกรรมดนตรีในสวน ในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี

น.ส.ณัฏฐธิดา รื่นนุสาน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมประกวดร้องเพลง กิจกรรมดนตรีในสวน ในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ส่วนภายนอกอาคารตรีศรสำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดกิจกรรมดนตรีในสวน 45 ปี มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในงานมีการนำศิลปะวัฒนธรรมตามภูมิภาคต่างๆหลายแห่งที่ ศวช.มสธ.ตั้งอยู่ ได้แก่ ศวช.มสธ.เพชรบุรีนำศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ การเขียนลายทองรดน้ำ งานปูนปั้นเมืองเพชร การทำข้าวเกรียบน้ำตาลโตนด ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์   ศวช.มสธ.สุโขทัยนำการวาดลายสังคโลก ศวช.มสธ.อุดรธานีนำการทำตุงอีสาน มาลัยผ้าขาวม้า เขียนลายบ้านเชียง มาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการฝึกงานหัตถกรรมทางวิชาชีพ อาทิ เรื่อง ศิลปะสีฝุ่นร่วมจัดแสดงในงาน และยังมีร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าภายในการจัดงาน ส่วนการแสดงดนตรีภายในงานมีวงโปงลางกรุงเทพและวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพฯ ร่วมขับกล่อมบทเพลงสร้างความรื่นรมณ์และสนุกสนาน ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างของงานคือการประกวดร้องเพลงของนักเรียนมัธยม ซึ่งผลการประกวด นายภานุวิชญ์ พริ้งเพราะ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ชนะการประกวดจากเพลง ร้องเพลงเพื่อแม่ ส่วนรองชนะเลิศได้แก่ น.ส.ณัฏฐธิดา รื่นนุสาน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านงานวิชาการเพื่อสังคมเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 66 ในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี ยังคงมีจัดทั้งในรูปแบบเผชิญหน้าและออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ มี รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอบรมเลิศ นายกสภาการพยาบาล ร่วมกิจกรรมพร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี  รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอภิปรายทางวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ใช้กระดาษอย่างยั่งยืนด้วยการพับกระดาษโอริกามิ ณ ห้อง 234 อาคารสัมมนา2

สาขาวิชาวิทยาการจัดการจัดเสวนาทางวิชาการออนไลน์ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ วิทยาการจัดการ มสธ. เรื่อง นวัตกรรมการศึกษากับบทบาทของท้องถิ่นยุคดิจิทัล : อุปสรรคและความท้าทาย มีวิทยากรร่วมเสวนา อาทิ อาจารย์.ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อาจารย์ชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอภิปรายทางวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ใช้กระดาษอย่างยั่งยืนด้วยการพับกระดาษโอริกามิ

สำหรับกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี ยังคงมีจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้าโดยผู้สนใจดูตารางการจัดงานและรายละเอียดต่างๆได้ที่

⬇️⬇️⬇️

https://anniversary.stou.ac.th/

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover เม.ย.-พ.ค
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation