สถาบันวิจัยฯ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านสร้างรายได้ สร้างบรรยากาศงาน มสธ.ครบ 45 ปี คึกคักต่อเนื่อง

กิจกรรมในโอกาสวันสถาปนา มสธ.ครบ 45 ปี คึกคักต่อเนื่อง วันนี้ (31 ส.ค. 66) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางรายได้และเศรษฐกิจ ส่วนวันพรุ่งนี้ (1 ก.ย. 66) กิจกรรมใหญ่เต็มพื้นที่อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ. เที่ยวงานดนตรีในสวน และเปิดบ้านสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก กิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างสุขภาพ และเลือกซื้อสินค้าของดีได้หลากหลาย

ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดงาน

จัดการประกวดนนทบุรี Soft Power ณ อาคารพิทยพัฒน์ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. ในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี

วันนี้ (31 ส.ค. 66) ในโอกาสงานสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี 2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและสังคมด้านความยั่งยืนทางรายได้และเศรษฐกิจ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประกวดนนทบุรี Soft Power อันเป็นนโยบายที่มาจากรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางรายได้และเศรษฐกิจแก่ชุมชมและสังคม กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มสธ. มี ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมและพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มสธ. ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

นายวินัย วรรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผอ.สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

การนำเสนอผลงานเรื่อง เกาะเกร็ดมหัศจรรย์ สร้างอาชีพสานฝัน กระหรี่ปั๊บหน่อกะลา ของนักเรียนโรงเรียนนนทบุรี วิทยาลัย

การจัดประกวดครั้งนี้จัดในระดับนักเรียนมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด 25 ผลงาน ผ่านการพิจารณา 10 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับนักเรียนมัธยมได้แก่ ผลงานเรื่อง เกาะเกร็ดมหัศจรรย์ สร้างอาชีพสานฝัน กระหรี่ปั๊บหน่อกะลา ของ โรงเรียนนนทบุรี วิทยาลัย ส่วนผลงานที่ชนะเลิศในระดับนักศึกษาอุดมศึกษา ได้แก่ผลงานเรื่อง แพลตฟอร์มบริหารจัดการสินค้า GI ชุมชนเกาะเกร็ด ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ รับโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  

ผลงานเรื่อง เกาะเกร็ดมหัศจรรย์ สร้างอาชีพสานฝัน กระหรี่ปั๊บหน่อกะลา ของ โรงเรียนนนทบุรี วิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศในระดับนักเรียนมัธยม

ผลงานเรื่อง แพลตฟอร์มบริหารจัดการสินค้า GI ชุมชนเกาะเกร็ด ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับรางวัลชนะเลิศในระดับนักศึกษาอุดมศึกษา

อีกหนึ่งกิจกรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์จัดการแสดงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 โดยมีผู้ประกอบการและผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผลผลิตและวิชาชีพภาคเกษตร มาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ เรื่องการทำลิปสติกจากไขผึ้ง ธุรกิจExotic Pet หัตถกรรมผ้าบาติก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้และทักษะความสามารถเพื่อนำไปพัฒนาการสร้างอาชีพและรายได้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนและสังคมต่อไป

การทำลิปสติกจากไขผึ้งร่วมแสดงองค์ความรู้ในการจัดงานของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในโอกาสวันวสถาปนา มสธ. ครบ 35 ปี

การทำลิปสติกจากไขผึ้งร่วมแสดงองค์ความรู้ในการจัดงานของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในโอกาสวันวสถาปนา มสธ. ครบ 35 ปี

หัตถกรรมผ้าบาติกร่วมแสดงองค์ความรู้ในการจัดงานของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในโอกาสวันวสถาปนา มสธ. ครบ 35 ปี

สำหรับกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี ยังคงมีจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้าโดยผู้สนใจดูตารางการจัดงานและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ มสธ.

⬇️⬇️⬇️

https://anniversary.stou.ac.th/

ส่วนวันพรุ่งนี้ (1 ก.ย. 66) พบกิจกรรมใหม่ที่ มสธ.ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำกับงาน ดนตรีในสวน ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และ กิจกกรรมเปิดบ้านสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ณ ภายในอาคารตรีศร ชมการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตงานหัตถกรรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายร้านค้าชั้นนำ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

มสธ.ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
7-67
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)