มสธ.ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับ SEAMEO และแสดงความยินดีกับ ผอ.สํานักงานเลขาฯ คนใหม่

มสธ. ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับ SEAMEO ณ สำนักงานเลขาธิการในประเทศไทย ในโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสํานักงานเลขาฯ คนใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำคณะผู้บริหารด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เข้าพบ Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim ผู้อำนวยการสํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat: SEAMES) ณ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ร่วมหารือความร่วมมือในการจัดประชุมนานาชาติ การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้กรอบ ICDE Global Advocacy Campaign ร่วมกัน โดยมี Mr.John Arnold Sasi Siena รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ Mr. Emiljohn Columna Sentillas ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน และ Dr. Kamaleswaran Jayarajah ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย ประเมินและวัดผล ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ในโอกาสนี้อธิการบดี มสธ. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

อธิการบดีและผู้บริหาร มสธ. หารือความร่วมทางวิชาการร่วมกับผู้อำนวยการสํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อธิการบดีและผู้บริหาร มสธ. หารือความร่วมทางวิชาการร่วมกับผู้อำนวยการสํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. แสดงความยินดีกับ Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover พ.ย
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation