มสธ. มอบถุงน่องเก่าและแก้วพลาสติกแข็งใช้แล้วให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อใช้ในการทำขาเทียม

มสธ. มอบถุงน่องเก่าและแก้วพลาสติกแข็งใช้แล้วให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่จากสถานวิเทศสัมพันธ์ ส่งมอบถุงน่องที่ไม่ใช้แล้วและแก้วพลาสติกชนิดแข็งที่ใช้แล้วสภาพดี แก่งานกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

กิจกรรม “มสธ. พร้อมส่งต่อ ถุงน่อง แก้วพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว” นี้ อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” เปิดรับบริจาคถุงน่องเก่า เพื่อนำไปใช้ในส่วนของการทำเบ้าขาเทียม ทำให้เบ้าขึ้นรูปสวยงามตามรูปทรงของขาตามต้องการ และแก้วพลาสติกชนิดแข็งใช้แล้วเปลี่ยนเป็นภาชนะผสมสารเคมีในการผลิตอุปกรณ์ขาเทียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เยี่ยมชมการทำงานของงานกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เยี่ยมชมการทำงานของงานกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เยี่ยมชมการทำงานของงานกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

นอกจากจะแสดงถึงความความตระหนักต่อการคัดแยกขยะของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นการนำถุงน่องและแก้วพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตได้มาก เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการในการสร้างกำลังใจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

PUPOUS
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
blood