นอกรั้ว มสธ. 2566

นปร. รุ่นที่ 16

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. ถึงวันที่ 14 ส.ค. 2566

สอบถามโทร

0 2141 9018 , 08 4549 0307

การประกวดออกแบบชุดผีสุ่ม ตามโครงการ ๑ เมืองท่องเที่ยว ๑ ประสบการณ์ท้องถิ่น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

“การประกวดออกแบบชุดผีสุ่ม ตามโครงการ ๑ เมืองท่องเที่ยว ๑ ประสบการณ์ท้องถิ่น”

One Destination, One Local Experience

ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

สอบถาม โทร. 044 811 218

รู้เรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) รุ่น 2

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญฝึกอบรม

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

(Routine to Research : R2R)” รุ่น 2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2566
อบรมวันที่วันที่

22-23 สิงหาคม 2566

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
329965869_600306221562101_4429809882885673840_n
Full-HD-01-01-01-scaled