โครงการอบรม “พัฒนานักเรียนแกนนำสุขภาพยุค VUCA world”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำสุขภาพยุค VUCA world ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินโครงการอบรม “พัฒนานักเรียนแกนนำสุขภาพยุค VUCA world” เพื่ออบรมให้แกนนำนักเรียนเป็นผู้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) การอบรมครั้งนี้มีแกนนำนักเรียนสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน ครูและผู้เกี่ยวข้อง 5 คน การอบรมทำให้แกนนำนักเรียนสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินว่ามีทักษะในการปฏิบัติการ CPR ทุกคน

การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือ หัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ ความสำคัญของการทำ CPR อยู่ที่การปั๊มหัวใจที่จะต้องทำให้ถูกต้องและทันเวลา หากดำเนินการล่าช้าและสมองขาดออกซิเจนเกิน 4 นาที อาจจะทำให้สมองเสียหายได้

ข้อมูล / ภาพ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

30.06
334055095_204069478958886_2770925426098452954_n
c001