นักศึกษา มสธ. เป็นตัวแทนการนำเสนอโครงการกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเวทีโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนไปนำเสนอโครงการด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้หัวข้อ Consumer problems on e- commemerce ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Consumer Policy Division Tokushima Prefecture เป็นเจ้าภาพ โดยมีสมาชิกมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วย Naruto University of Education; Shikoku University; Tokushima Bunri University; National Institute of Technology และ Anan College

ผู้แทนจาก มสธ. ในการนำเสนอโครงการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ ผ่านระบบ Zoom

คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกไปนำเสนอโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย

  1. นางสาวมาลินี วัชราสิน
  2. นางสาวศิริกาญจน์ คำชนะ
  3. นางสาวปาณัสม์ เอี่ยมวรพงษ์
  4. นายนรภัทร วิทวัสพงศาทิพย์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อนำเสนอในงาน Tokushima international consumer protection conference ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป

ข้อมูล / ภาพถ่าย : สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

iooo
News cover ก.พ.-มี
381045907_836619768126095_446538330753675576_n