อธิการบดีร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มสธ. ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39

อธิการบดีร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มสธ. ในการลงสนามกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 มรภ.อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานให้โอวาทและให้กำลังใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 66 โดยการปฐมนิเทศมีขึ้น ฯ ที่ห้อง220 อาคารสุโขสโมสร

ด้วยความเป็นห่วงจากอธิการบดีที่เห็นว่าสภาพอากาศที่ร้อนมาก จึงขอให้นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันพึงดูแลสุขภาพให้ดี มุ่งเน้นไปที่การแสดงคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นหลัก มากกว่าที่จะมองไปที่เหรียญรางวัล

สำหรับในด้านของกีฬานั้นมหาวิทยาลัยยังคงส่งเสริมทั้งในส่วนของนักศึกษาและบุคลากรอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรมความมีน้ำใจความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. นี้ มสธ.ส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมทำการแข่งขันรวม 45 คน ลงแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย ว่ายน้ำ และเปตอง

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ytrr88
News cover ธ
Blue Ocean Themed Wide Presentation