ข่าว มสธ. ประจำเดือนเมษายน 2566

ข่าว มสธ. (รายเดือน) เมษายน 2566
มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
มสธ. เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มสธ. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
มสธ. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล
สอนเสริมเก็บคะแนนรูปแบบออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบ
ลักษณะข้อสอบ
สอบตามความพร้อม Walk-in Exam
ตอบคำถาม ปัญหาคาใจ เกี่ยวกับการโอนชุดวิชา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มอบหมวกพยาบาล และประดับเข็มสถาบัน มสธ.
APU เยี่ยมชม มสธ.
ศวช.มสธ. นครสวรรค์ จัดกิจกรรมบัณฑิตอาสา ปีการศึกษา 2566
ศวช.มสธ. นครสวรรค์ แนะแนวการศึกษา กศน.
ข่าวเด่น กิจกรรม ศวช.มสธ. เพชรบุรี
ข่าวเด่น กิจกรรม ศวช.มสธ. อุบลราชธานี
ข่าวเด่น กิจกรรม ศวช.มสธ. อุบลราชธานี
ข่าวเด่น กิจกรรม ศวช.มสธ. นครศรีธรรมราช
ข่าวเด่น กิจกรรม ศวช.มสธ. ยะลา
ข่าวเด่น กิจกรรม ศวช.มสธ. ยะลา
ข่าวเด่น กิจกรรม ศวช.มสธ. จันทบุรี
กีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ ครั้งที่ 17
บัณฑิต และนักศึกษา มสธ. จันทบุรี ร่วมกิจกรรมทำโป่งเทียม

ภาพและข่าว : สถานสื่อสารองค์กร, ศวช.มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

news-stou-3-3-2566
Blue Ocean Themed Wide Presentation
c001