มสธ.เข้าพบปะหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เข้าพบและเยี่ยมเยียนผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาในสถานประกอบการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายในการให้การสนับสนุนการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย การพบปะครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการบริการการศึกษาในสถานประกอบการต่อไป ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วย

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

news-january-2023
Unseen Library & Museum @ STOU
แถลงการณ์