อธิการบดี ม.เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเข้าหารือความร่วมมือฯ กับ มสธ.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเยี่ยมชม มสธ. พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1514 อาคารบริหาร

ผู้เขียน

ข่าวแนะนำ

สถานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนของคุณ :-)

Facebook
Twitter
Email
Print