มสธ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

มสธ.ร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ มีนาคม นี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดกิจกรรมเพื่อร่วมทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา ณ บริเวณภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธาน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ประธานในพิธีร่วมใส่บาตรใน โอกาส มสธ.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๖

ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาส มสธ.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๖

ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาส มสธ.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๖

ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาส มสธ.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๖

พิธีต่างๆในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป  การประกอบพิธีทางธรรม และพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชารอบหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยยังได้เชิญชวนให้ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่มีความจำเป็น อาทิ โรลออน , ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแถบกาว , ผ้าเช็ดตัว , แป้ง , สบู่ แปรงและยาสีฟัน , แชมพู เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านราชาวดี (สถานที่คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี จังหวัดนนทบุรี) ด้วย

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมประกอบพิธีทางธรรม ในโอกาส มสธ.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๖

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มสธ. ร่วมกันกรวดน้ำรับพร ในโอกาส มสธ.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๖

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มสธ. เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชารอพอพระฯ ในโอกาส มสธ.จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๖

ภาพโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ศวช.มสธ.นครนายก ปลูกต้นไม้
cover
iuu001