มสธ. มอบผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มสธ.มอบผ้าขนหนูและของใช้จำเป็นที่เปิดรับบริจาคเพื่อการรักษาและดูแลสุนัขและแมว ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  ได้ส่งมอบผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้ว และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลสัตว์ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยมีคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ดูแลสัตว์พิการและทุพพลภาพในมูลนิธิฯ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ ในซอยพระมหาการุณย์ 25 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีสุนัขและแมวพิการและทุพพลภาพในความอุปถัมภ์ร่วม 150 กว่าชีวิต มูลนิธิฯ เป็นเสมือนบ้านพักสัตว์ป่วยและดูแลจนหมดอายุขัยของสัตว์ตัวนั้น ๆ ดังนั้น การบริจาคผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือถือเป็นการนำผ้าขนหนูเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้เสียเปล่า

ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ มสธ. จัดกิจกรรม “ผ้าขนหนูเหลือใช้…มสธ. ขอ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ก.พ
ข่าว มสธ.
07.02