มสธ. มอบยาใหม่และยาเหลือใช้ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศรีสุขใส เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยส่งมอบยาใหม่ ยาเหลือใช้ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง โดยมีนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นผู้รับมอบยาดังกล่าวเพื่อใช้ในโรงพยาบาลอุ้มผางเองและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ขาดแคลนหรือขาดงบประมาณ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศรีสุขใส เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งมอบยาใหม่ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง

โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนกว่า 84,000 คน ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในหลักประกันสุขภาพในการรักษาสูงเกือบ 40,000 คน ดังนั้น การบริจาคยาให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผางในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทั้งประชาชนและโรงพยาบาลในเขตอำเภออุ้มผาง และละแวกใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการนำยาเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งยาไปให้เสียเปล่าหรือปล่อยให้ยาหมดอายุไป

ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ มสธ. จัดกิจกรรม “ยาเหลือใช้…มสธ. ขอ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคยาในครั้งนี้

นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ

ข้อมูล : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover.เม
News cover พ.ย
DSC_1577-scaled