มสธ. ส่งต่อปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา ปีที่2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์ส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้ในปีถัดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี

ปฏิทินตั้งโต๊ะเป็นกระดาษค่อนข้างหนาและคงทน ทำให้เวลาเอาไปทำอักษรเบลล์แล้วมันจะอยู่ได้นานและไม่ขาดง่ายระหว่างการพิมพ์ด้วย ส่วนขั้นตอนการทำก็คือ นำกระดาษปฏิทินตั้งโต๊ะไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิเศษเฉพาะให้ออกมาเป็นอักษรเบลล์ ซึ่งจะผ่านการจุดจนเป็นนูน ๆ ขึ้นมา เพื่อให้คนตาบอดอ่านโดยเฉพาะ

ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ มสธ. จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่า…มสธ. ขอ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคปฏิทินในครั้งนี้

ข้อมูล : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

ภาพถ่าย  : ธีรพล ศรีเป๊ะบัว

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover เม.ย.-พ.ค
Blue Ocean Themed Wide Presentation
17.03