ข่าว มสธ. ประจำเดือนมกราคม 2566

พรปีใหม่จากอธิการบดี มสธ.
มสธ. รับสมัครนักษาใหม่ ป.โท ป.เอก
โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลงทะเบียนเรียนกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเตรียมตัวสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเตรียมตัวสอบออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แจ้งปัญหา แอปพลิเคชันstou sisa
ฝึกอบรมการพิมพ์
ศูนย์หนังสือ มสธ. ลดราคา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำหน่ายปฏิทินปี2566
วันรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมสวดมนต์ ถวายพระพรองค์ภาฯ
นิติศาสตร์ มสธ. เสวนา แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
ศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ จัดสอบ Walk-in Exam
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี ออกแนะแนวการศึกษา
ชมรมบณฑิต มสธ. จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเพื่อน้อง

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
News cover (3)
News-cover-1