มสธ. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำแจกันดอกไม้ถวาย และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป และคณะผู้บริหาร มสธ.

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๒๐ น. จากทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อที่จะนำเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ สนามฝึก กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภาพโดย : ธีรพล ศรีเป๊ะบัว

สถานสื่อสารองค์กร

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
334055095_204069478958886_2770925426098452954_n
Blue Ocean Themed Wide Presentation