มสธ. จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มสธ. จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยพิธีวางพวงมาลามหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย มีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงชมรมบัณฑิต นักศึกษา มสธ. เข้าร่วมพิธี

อธิการบดีร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มสธ. ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39

อธิการบดีร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มสธ. ในการลงสนามกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 มรภ.อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานให้โอวาทและให้กำลังใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 66 โดยการปฐมนิเทศมีขึ้น ฯ ที่ห้อง220 อาคารสุโขสโมสร ด้วยความเป็นห่วงจากอธิการบดีที่เห็นว่าสภาพอากาศที่ร้อนมาก จึงขอให้นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันพึงดูแลสุขภาพให้ดี มุ่งเน้นไปที่การแสดงคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นหลัก มากกว่าที่จะมองไปที่เหรียญรางวัล สำหรับในด้านของกีฬานั้นมหาวิทยาลัยยังคงส่งเสริมทั้งในส่วนของนักศึกษาและบุคลากรอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรมความมีน้ำใจความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. นี้ มสธ.ส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมทำการแข่งขันรวม 45 คน ลงแข่งขันใน 7 […]

มอบรางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยดีในปี 2565 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยที่ดีในปี 2565 โดยพิธีมีขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องสารนิเทศ1 ชั้น4 อาคารบริหาร มีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจำนวน 9 เรื่อง แบ่งเป็น ผลงานวิจัยระดับดีมาก จำนวน 2 เรื่อง ประเภทผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ ได้แก่ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ เรื่อง เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู ซึ่งทำร่วมกับ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้แทนคณะวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยภิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน เข้ารับรางวัลผลงานระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจัดทำโดย รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ […]

สงกรานต์ ปี๖๖ มสธ.นำวัฒนธรรมไทยล้านนาร่วมสืบสาน

วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๖๖) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “ ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิชาการ๓ โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. ร่วมให้พรผู้เข้าร่วมพิธี รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ของ มสธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. นำคณะผู้บริหารเปิดงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ของ มสธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. ร่วมให้พรในพิธีรดน้ำดำหัวแบบวิถีล้านนา แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน […]

มอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แผนกนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

มสธ. มอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แก่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถานวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แก่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม  รักษาการหัวหน้าสาขานิติเวช ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในแผนกนิติเวช การบริจาคอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมและหมวกไหมพรมในครั้งนี้นับเป็นการนำสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้เสียเปล่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ มสธ. จัดกิจกรรม “อุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้ว…มสธ. ขอ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. แก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 306 คน ทั้งนี้มีผู้เดินทางมาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 73 คน พิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ที่จัดขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ มสธ. จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลแล้ว โดยเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) และพร้อมที่จะก้าวสู่การพยาบาลทางคลินิกเป็นชุดวิชาต่อไป ทั้งนี้พิธีฯ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาภาคภูมิใจต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลและสถาบันการศึกษา สร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้นักศึกษาดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีในการเป็นพยาบาล มสธ. อันจะเป็นพยาบาลที่ดีในสังคมและประเทศต่อไป … หมวกพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่วิชาพยาบาล หมวกสีขาวที่สวมใส่อยู่นั้นบ่งบอกได้ว่าเป็นพยาบาลอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่สวมหมวกพยาบาลนั้นเป็นผู้ศึกษาวิชาพยาบาลและพึงตระหนักถึงการสวมเครื่องแบบพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ และจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสูง ต้องอุทิศตนให้บริการเป็นพยาบาลที่ดีต่อสังคม พิธีมอบหมวกพยาบาลจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกสถาบันการศึกษาจะจัดให้กับนักศึกษาพยาบาล เพื่อปลูกฝังเจตคติและจิตวิญญาณพยาบาลตามเจตนารมณ์ของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติง […]

มสธ.เข้าพบปะหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เข้าพบและเยี่ยมเยียนผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาในสถานประกอบการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายในการให้การสนับสนุนการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย การพบปะครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการบริการการศึกษาในสถานประกอบการต่อไป ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วย

อธิการบดี ม.เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเข้าหารือความร่วมมือฯ กับ มสธ.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเยี่ยมชม มสธ. พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU) ชมอาคารสถานที่ต่างๆ ของ มสธ. ผศ.ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อน Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU) ในโอกาสเดินทางมาหารือทางวิชาการร่วมกับ มสธ. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman […]